#VITOgreen

Пържете днес - Филтрирайте за нашето утре

Използването на VITO в сферата на ресторантьорството допринася за предотвратяване на отпадъците чрез по-малко отработено масло и намалена консумация на опаковки. Обхватът на ефекта VITO се разпростира върху защитата на тропическите гори. По-ниското търсене на селскостопански стоки намалява нуждата от обработваема земя, намалява унищожаването на почвата и допринася за опазването на жизненоважна среда и разнообразна дива природа.

Ресурси

Намалява унищожаването на почвата, като щади използването на обработваемата земя.
Необходимо е по-малко вода за напояване.

По-малко отпадъци

  • по-малко отработена мазнина/олио, което изисква обширна и скъпа работа по изхвърляне
  • по-малко използване на пластмаса
  • използвани целулозни филтри, напълно биоразградими

Използването на VITO не причинява замърсяване

По-ниски CO 2 емисии

  • намалено търсене на мазнина/олио за пържене, тъй като VITO може да спести до 50%
  • по-малко емисии от производство, транспорт, опаковане
  • само след 5,5 седмици употреба на VITO, балансът на CO 2 е положителен

nature Защита на тропическите гори

  • търсенето на селскостопански стоки намалява
  • по-малко нужда от площ
  • Принос за опазването на жизненоважна среда, както и уникална дива природа


Свържете се с нас

Ако имате въпроси, обратна връзка или идеи, които искате да споделите, изпратете ни съобщение или ни се обадете:

Phone: +49 7461 962890

VITO AG
Eltastraße 6
78532 Tuttlingen
Germany

#VITOgreen