Privatliv

Vi er meget glade for, at du har vist interesse for vores virksomhed. Databeskyttelse er af særlig høj prioritet for ledelsen af ​​VITO AG. Brugen af ​​VITO AG's internetsider er mulig uden angivelse af personlige data; men hvis en registreret ønsker at bruge særlige virksomhedstjenester via vores hjemmeside, kan behandling af personoplysninger blive nødvendig. Hvis behandlingen af ​​personoplysninger er nødvendig, og der lovmæssigt ikke er grundlag for en sådan behandling, indhenter vi generelt samtykke fra den registrerede.

Behandlingen af ​​personoplysninger, såsom navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer på en bruger, skal altid være i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og i overensstemmelse med landet- specifikke databeskyttelsesforskrifter, der gælder for VITO AG. Ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring vil vores virksomhed gerne informere offentligheden om arten, omfanget og formålet med de personoplysninger, vi indsamler, bruger og behandler. Desuden informeres de registrerede ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring om de rettigheder, de er berettiget til.

Som registeransvarlig har VITO AG implementeret adskillige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den mest fuldstændige beskyttelse af personoplysninger, der behandles via denne hjemmeside. Internetbaserede datatransmissioner kan dog i princippet have sikkerhedshuller, så absolut beskyttelse kan muligvis ikke garanteres. Af denne grund kan enhver bruger frit overføre personoplysninger til os via alternative midler, f.eks. telefonisk.

1. Definitioner

Databeskyttelseserklæringen fra VITO AG er baseret på de termer, der anvendes af den europæiske lovgiver til vedtagelse af den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Vores databeskyttelseserklæring skal være læselig og forståelig for offentligheden, såvel som vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette, vil vi gerne først forklare den anvendte terminologi.

I denne databeskyttelseserklæring bruger vi blandt andet følgende udtryk:

 • a) Personlige data

  Personlige data betyder enhver information vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person ("den registrerede"). En identificerbar fysisk person er en person, der kan identificeres, direkte eller indirekte, især ved henvisning til en identifikator såsom et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online identifikator eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, den fysiske persons genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

 • b) Datasubjekt

  Den registrerede er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den dataansvarlige, der er ansvarlig for behandlingen.

 • c) Behandling

  Behandling er enhver operation eller et sæt af operationer, der udføres på personlige data eller på sæt af personlige data, uanset om det sker ved hjælp af automatiserede midler, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller ændring, genfinding, konsultation, brug, offentliggørelse ved transmission, spredning eller på anden måde tilgængeliggørelse, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller ødelæggelse.

 • d) Begrænsning af behandling

  Behandlingsbegrænsning er mærkning af lagrede personoplysninger med det formål at begrænse deres behandling i fremtiden.

 • e) Profilering

  Profilering betyder enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i brugen af ​​personoplysninger til at vurdere visse personlige aspekter vedrørende en fysisk person, især for at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den pågældende fysiske persons præstationer på arbejdspladsen, økonomiske situation , sundhed, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, placering eller bevægelser.

 • f) Pseudonymisering

  Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en bestemt registreret uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at sådanne yderligere oplysninger opbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre, at personoplysningerne ikke henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person.

 • g) dataansvarlig for behandlingen

  Den dataansvarlige eller den dataansvarlige, der er ansvarlig for behandlingen, er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, agentur eller andet organ, som alene eller sammen med andre bestemmer formålene med og midlerne til behandlingen af ​​personoplysninger; hvis formålene og midlerne til en sådan behandling er bestemt af EU- eller medlemsstatslovgivningen, kan den dataansvarlige eller de specifikke kriterier for dennes udnævnelse være fastsat i EU- eller medlemsstatslovgivningen.

 • h) Processor

  Behandler er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, som behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.

 • i) Modtager

  Modtager er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller et andet organ, som personoplysningerne videregives til, uanset om det er en tredjepart eller ej. Offentlige myndigheder, der kan modtage personoplysninger inden for rammerne af en bestemt undersøgelse i overensstemmelse med EU- eller medlemsstatslovgivningen, betragtes dog ikke som modtagere. disse offentlige myndigheders behandling af disse data skal være i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler i overensstemmelse med formålene med behandlingen.

 • j) Tredjepart

  Tredjemand er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller organ, bortset fra den registrerede, den dataansvarlige, databehandleren og personer, som under den dataansvarliges eller databehandlerens direkte myndighed er bemyndiget til at behandle personoplysninger.

 • k) Samtykke

  Samtykke fra den registrerede er enhver frit givet, specifik, informeret og utvetydig indikation af den registreredes ønsker, hvorved han eller hun ved en erklæring eller ved en klar bekræftende handling tilkendegiver samtykke til behandling af personoplysninger i forhold til ham eller hende.

2. Controllerens navn og adresse

Kontrollansvarlig i forbindelse med den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), andre databeskyttelseslove, der gælder i EU-medlemsstater og andre bestemmelser relateret til databeskyttelse, er:

VITO AG

Eltastraße 6

78532 Tuttlingen

Tyskland

Telefon: 07461962890

E-mail: privacy@vito.ag

Websted: vito.ag

3. Navn og adresse på den databeskyttelsesansvarlige

Den dataansvarliges databeskyttelsesansvarlige er:

Frau Ivona Schmidt

VITO AG

Eltastraße 6

78532 Tuttlingen

Tyskland

Telefon: 07461962890

E-mail: privacy@vito.ag

Websted: vito.ag

Enhver registreret person kan til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige direkte med alle spørgsmål og forslag vedrørende databeskyttelse.

4. Cookies

VITO AG's internetsider bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes i et computersystem via en internetbrowser.

Mange internetsider og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-id. Et cookie-id er en unik identifikator for cookien. Den består af en tegnstreng, hvorigennem internetsider og servere kan tildeles den specifikke internetbrowser, hvori cookien blev gemt. Dette gør det muligt for besøgte internetsider og servere at differentiere den individuelle browser for det pågældende emne fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En specifik internetbrowser kan genkendes og identificeres ved hjælp af det unikke cookie-id.

Ved brug af cookies kan VITO AG give brugerne af denne hjemmeside mere brugervenlige tjenester, som ikke ville være mulige uden cookie-indstillingen.

Ved hjælp af en cookie kan informationen og tilbuddene på vores hjemmeside optimeres med brugeren i tankerne. Cookies giver os, som tidligere nævnt, mulighed for at genkende vores hjemmesidebrugere. Formålet med denne anerkendelse er at gøre det nemmere for brugerne at bruge vores hjemmeside. Den hjemmesidebruger, der anvender cookies, f.eks. behøver ikke indtaste adgangsdata hver gang hjemmesiden tilgås, fordi denne overtages af hjemmesiden, og cookien gemmes dermed på brugerens computersystem. Et andet eksempel er cookien af ​​en indkøbskurv i en onlinebutik. Netbutikken husker de artikler, som en kunde har lagt i den virtuelle indkøbskurv via en cookie.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies via vores hjemmeside ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser, og kan dermed permanent nægte indstilling af cookies. Desuden kan allerede indstillede cookies til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle populære internetbrowsere. Hvis den registrerede deaktiverer indstillingen af ​​cookies i den anvendte internetbrowser, er det muligvis ikke alle funktioner på vores websted, der er helt brugbare.

5. Indsamling af generelle data og information

VITO AG's websted indsamler en række generelle data og informationer, når et registreret eller et automatiseret system kalder webstedet op. Disse generelle data og informationer gemmes i serverlogfilerne. Indsamlet kan være (1) de anvendte browsertyper og -versioner, (2) operativsystemet, der bruges af adgangssystemet, (3) webstedet, hvorfra et adgangssystem når vores websted (såkaldte henvisninger), (4) underordnet -websteder, (5) datoen og tidspunktet for adgang til webstedet, (6) en internetprotokoladresse (IP-adresse), (7) internetudbyderen af ​​adgangssystemet og (8) andre lignende data og oplysninger, der kan bruges i tilfælde af angreb på vores informationsteknologiske systemer.

Ved brug af disse generelle data og informationer drager VITO AG ingen konklusioner om den registrerede. Disse oplysninger er snarere nødvendige for at (1) levere indholdet af vores hjemmeside korrekt, (2) optimere indholdet af vores hjemmeside såvel som dets annoncering, (3) sikre den langsigtede levedygtighed af vores informationsteknologisystemer og hjemmesideteknologi , og (4) give de retshåndhævende myndigheder de nødvendige oplysninger til strafferetlig forfølgning i tilfælde af et cyberangreb. Derfor analyserer VITO AG anonymt indsamlede data og oplysninger statistisk med det formål at øge databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed og for at sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de persondata, vi behandler. De anonyme data i serverlogfilerne gemmes adskilt fra alle personlige data leveret af en registreret.

6. Tilmelding til vores nyhedsbreve

På VITO AG's hjemmeside får brugerne mulighed for at tilmelde sig vores virksomheds nyhedsbrev. Indtastningsmasken, der bruges til dette formål, bestemmer, hvilke personlige data der overføres, samt hvornår nyhedsbrevet bestilles hos den dataansvarlige.

VITO AG informerer løbende sine kunder og forretningspartnere ved hjælp af et nyhedsbrev om virksomhedstilbud. Virksomhedens nyhedsbrev kan kun modtages af den registrerede, hvis (1) den registrerede har en gyldig e-mailadresse, og (2) den registrerede tilmelder sig nyhedsbrevsforsendelsen. En bekræftelses-e-mail vil blive sendt til den e-mailadresse, der er registreret af en registreret for første gang til nyhedsbrevsforsendelse, af juridiske årsager, i den dobbelte opt-in-procedure. Denne bekræftelses-e-mail bruges til at bevise, om ejeren af ​​e-mailadressen som registreret er autoriseret til at modtage nyhedsbrevet.

Under tilmeldingen til nyhedsbrevet gemmer vi også IP-adressen på det computersystem, der er tildelt af internetudbyderen (ISP) og brugt af den registrerede på tidspunktet for registreringen, samt dato og klokkeslæt for registreringen. Indsamlingen af ​​disse data er nødvendig for at forstå (mulig) misbrug af en registreredes e-mailadresse på et senere tidspunkt, og det tjener derfor formålet med den dataansvarliges juridiske beskyttelse.

De personlige data, der indsamles som led i en tilmelding til nyhedsbrevet, vil kun blive brugt til at sende vores nyhedsbrev. Tilmeldte af nyhedsbrevet kan herudover blive informeret pr. e-mail, så længe dette er nødvendigt af hensyn til driften af ​​nyhedsbrevstjenesten eller en pågældende tilmelding, da dette vil kunne være tilfældet ved ændringer i nyhedsbrevstilbuddet, eller i tilfælde af ændringer i tekniske forhold. Der vil ikke være nogen overførsel af personlige data indsamlet af nyhedsbrevstjenesten til tredjemand. Abonnementet på vores nyhedsbrev kan til enhver tid opsiges af den registrerede. Samtykket til opbevaring af personoplysninger, som den registrerede har givet til forsendelse af nyhedsbrevet, kan til enhver tid tilbagekaldes. Til brug for tilbagekaldelse af samtykke findes et tilsvarende link i hvert nyhedsbrev. Det er også muligt at afmelde nyhedsbrevet til enhver tid direkte på den dataansvarliges hjemmeside, eller at kommunikere dette til den dataansvarlige på en anden måde.

7. Nyhedsbrev-sporing

Nyhedsbrevet fra VITO AG indeholder såkaldte sporingspixels. En sporingspixel er en miniaturegrafik, der er indlejret i sådanne e-mails, som sendes i HTML-format for at muliggøre logfiloptagelse og analyse. Dette muliggør en statistisk analyse af succes eller fiasko af online marketingkampagner. Baseret på den indlejrede sporingspixel kan VITO AG se, om og hvornår en e-mail blev åbnet af en registreret, og hvilke links i e-mailen, der blev kaldt frem af de registrerede.

Sådanne persondata indsamlet i sporingspixelerne i nyhedsbrevene opbevares og analyseres af den registeransvarlige for at optimere forsendelsen af ​​nyhedsbrevet, samt for at tilpasse indholdet af fremtidige nyhedsbreve endnu bedre til dataens interesser emne. Disse personoplysninger videregives ikke til tredjemand. Registrerede er til enhver tid berettiget til at tilbagekalde den respektive separate samtykkeerklæring udstedt ved hjælp af dobbelt-opt-in-proceduren. Efter en tilbagekaldelse vil disse personoplysninger blive slettet af den dataansvarlige. VITO AG betragter automatisk en tilbagetrækning fra modtagelsen af ​​nyhedsbrevet som en tilbagekaldelse.

8. Kontaktmulighed via hjemmesiden

Vito AG's hjemmeside indeholder information, der muliggør en hurtig elektronisk kontakt til vores virksomhed, samt direkte kommunikation med os, som også omfatter en generel adresse på den såkaldte elektroniske post (e-mail-adresse). Hvis en registreret kontakter den dataansvarlige via e-mail eller via en kontaktformular, gemmes de personoplysninger, som den registrerede sender automatisk. Sådanne personoplysninger, der overføres på frivillig basis af en registreret til den dataansvarlige, opbevares med det formål at behandle eller kontakte den registrerede. Der er ingen overførsel af disse personlige data til tredjeparter.

9. Rutinemæssig sletning og blokering af personlige data

Den dataansvarlige skal kun behandle og opbevare den registreredes personoplysninger i den periode, der er nødvendig for at opnå formålet med opbevaringen, eller i det omfang dette er tilladt af den europæiske lovgiver eller andre lovgivere i love eller regler, som controller er underlagt.

Hvis opbevaringsformålet ikke er relevant, eller hvis en opbevaringsperiode foreskrevet af den europæiske lovgiver eller en anden kompetent lovgiver udløber, blokeres eller slettes personoplysningerne rutinemæssigt i overensstemmelse med lovkrav.

10. Den registreredes rettigheder

 • a) Ret til bekræftelse

  Hvert registreret skal have ret tildelt af den europæiske lovgiver til at få bekræftet fra den registeransvarlige, om der behandles personoplysninger om ham eller hende. Hvis en registreret ønsker at benytte sig af denne ret til bekræftelse, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den dataansvarlige.

 • b) Ret til adgang

  Hvert registreret skal have ret tildelt af den europæiske lovgiver til at få gratis information fra den registeransvarlige om hans eller hendes personlige data, der er lagret til enhver tid, og en kopi af disse oplysninger. Desuden giver de europæiske direktiver og forordninger den registrerede adgang til følgende oplysninger:

  • formålene med behandlingen;
  • de pågældende kategorier af personoplysninger;
  • de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til, især modtagere i tredjelande eller internationale organisationer;
  • hvor det er muligt, den påtænkte periode, i hvilken personoplysningerne vil blive opbevaret, eller, hvis det ikke er muligt, de kriterier, der er brugt til at bestemme denne periode;
  • eksistensen af ​​retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af personoplysninger vedrørende den registrerede eller til at gøre indsigelse mod en sådan behandling;
  • eksistensen af ​​retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed;
  • hvor personoplysningerne ikke indsamles fra den registrerede, enhver tilgængelig information om deres kilde;
  • eksistensen af ​​automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR og, i det mindste i disse tilfælde, meningsfuld information om den involverede logik, samt betydningen og forudsete konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede.

  Derudover har den registrerede ret til at få oplysninger om, hvorvidt personoplysninger overføres til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis dette er tilfældet, har den registrerede ret til at blive informeret om passende sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med overførslen.

  Hvis en registreret ønsker at benytte sig af denne ret til indsigt, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den dataansvarlige.

 • c) Ret til berigtigelse

  Hvert registreret skal have ret tildelt af den europæiske lovgiver til uden unødig forsinkelse at få berigtigelse af unøjagtige personoplysninger om ham eller hende fra den registeransvarlige. Under hensyntagen til formålene med behandlingen har den registrerede ret til at få ufuldstændige personoplysninger udfyldt, herunder ved at afgive en supplerende erklæring.

  Hvis en registreret ønsker at udøve denne ret til berigtigelse, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den dataansvarlige.

 • d) Ret til sletning (Ret til at blive glemt)

  Hvert registreret skal have ret tildelt af den europæiske lovgiver til at få slettet personoplysninger om ham eller hende fra den registeransvarlige uden unødig forsinkelse, og den registeransvarlige har pligt til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis en af følgende grunde gælder, så længe behandlingen ikke er nødvendig:

  • Persondataene er ikke længere nødvendige i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet.
  • Den registrerede trækker det samtykke tilbage, som behandlingen er baseret på i henhold til punkt (a) i artikel 6, stk. 1, i GDPR, eller litra a) i artikel 9, stk. andet juridisk grundlag for behandlingen.
  • Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, og der er ingen tvingende legitime grunde til behandlingen, eller den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 2, i GDPR.
  • Persondataene er blevet ulovligt behandlet.
  • Persondataene skal slettes for at overholde en juridisk forpligtelse i EU- eller medlemsstatslovgivningen, som den dataansvarlige er underlagt.
  • Persondataene er blevet indsamlet i forbindelse med udbuddet af informationssamfundstjenester som omhandlet i artikel 8, stk. 1, i GDPR.

  Hvis en af ​​de førnævnte årsager er gældende, og en registreret ønsker at anmode om sletning af personlige data, der er lagret af VITO AG, kan vedkommende til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den registeransvarlige. En medarbejder hos VITO AG skal straks sikre, at anmodningen om sletning efterkommes med det samme.

  Hvis den registeransvarlige har offentliggjort personoplysninger og er forpligtet i henhold til artikel 17, stk. 1, til at slette personoplysningerne, skal den registeransvarlige under hensyntagen til tilgængelig teknologi og omkostningerne ved implementeringen tage rimelige skridt, herunder tekniske foranstaltninger, at informere andre dataansvarlige, der behandler personoplysningerne, om, at den registrerede har anmodet om sletning af sådanne dataansvarlige om eventuelle links til eller kopiering eller replikering af disse personoplysninger, i det omfang behandling ikke er påkrævet. En medarbejder i VITO AG sørger for de nødvendige foranstaltninger i individuelle tilfælde.

 • e) Ret til begrænsning af behandlingen

  Hvert registreret skal have ret tildelt af den europæiske lovgiver til fra den registeransvarlige at få begrænsning af behandlingen, hvor et af følgende gælder:

  • Nøjagtigheden af ​​personoplysningerne bestrides af den registrerede i en periode, der gør det muligt for den dataansvarlige at verificere nøjagtigheden af ​​de personlige data.
  • Behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletning af personoplysningerne og anmoder i stedet om begrænsning af deres brug.
  • Den dataansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne til formålet med behandlingen, men de er påkrævet af den registrerede for at etablere, udøve eller forsvare retskrav.
  • Den registrerede har gjort indsigelse mod behandling i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR i afventning af verifikationen af, om den dataansvarliges legitime grunde tilsidesætter den registreredes.

  Hvis en af ​​de førnævnte betingelser er opfyldt, og en registreret ønsker at anmode om begrænsning af behandlingen af ​​personoplysninger, der er lagret af VITO AG, kan vedkommende til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den registeransvarlige. Medarbejderen i VITO AG sørger for begrænsningen af ​​behandlingen.

 • f) Ret til dataportabilitet

  Hver registreret skal have ret tildelt af den europæiske lovgiver til at modtage de personoplysninger om ham eller hende, som blev givet til en registeransvarlig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Han eller hun har ret til at videregive disse data til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet leveret til, så længe behandlingen er baseret på samtykke i henhold til litra a) i artikel 6, stk. GDPR eller GDPRs artikel 9, stk. 2, litra a), eller på en kontrakt i henhold til GDPRs artikel 6, stk. 1, litra b), og behandlingen udføres automatisk, så længe behandlingen er ikke nødvendig for udførelsen af ​​en opgave, der udføres i offentlighedens interesse eller i udøvelse af offentlig myndighed, der er tillagt den dataansvarlige.

  Yderligere skal den registrerede, når han eller hun udøver sin ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20, stk. 1, i GDPR, have ret til at få personoplysninger transmitteret direkte fra én dataansvarlig til en anden, hvor det er teknisk muligt, og når det er muligt. så påvirker ikke andres rettigheder og friheder negativt.

  For at hævde retten til dataportabilitet kan den registrerede til enhver tid kontakte enhver medarbejder i VITO AG.

 • g) Ret til at gøre indsigelse

  Hvert registreret skal have ret, som den europæiske lovgiver har givet til enhver tid af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger vedrørende ham eller hende, som er baseret på litra e) eller (f) i artikel 6, stk. 1, i GDPR. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

  VITO AG behandler ikke længere personoplysningerne i tilfælde af indsigelse, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde for behandlingen, som tilsidesætter den registreredes interesser, rettigheder og friheder, eller for etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav.

  Hvis VITO AG behandler personoplysninger til direkte markedsføringsformål, har den registrerede ret til til enhver tid at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger vedrørende ham eller hende til sådan markedsføring. Dette gælder profilering i det omfang, det er relateret til sådan direkte markedsføring. Hvis den registrerede gør indsigelse mod VITO AG mod behandlingen til direkte markedsføringsformål, vil VITO AG ikke længere behandle personoplysningerne til disse formål.

  Derudover har den registrerede ret til af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger vedrørende ham eller hende af VITO AG til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til til artikel 89, stk. 1, i GDPR, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af ​​en opgave, der udføres af hensyn til offentlighedens interesse.

  For at udøve retten til at gøre indsigelse kan den registrerede kontakte enhver medarbejder i VITO AG. Derudover kan den registrerede i forbindelse med brugen af ​​informationssamfundstjenester og uanset direktiv 2002/58/EF frit bruge sin ret til at gøre indsigelse ved hjælp af automatiske midler ved hjælp af tekniske specifikationer.

 • h) Automatiseret individuel beslutningstagning, herunder profilering

  Hvert registreret skal have ret tildelt af den europæiske lovgiver til ikke at blive underlagt en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, som har retsvirkninger for ham eller hende eller på lignende måde væsentligt påvirker ham eller hende, så længe da beslutningen (1) ikke er nødvendig for at indgå eller udføre en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig, eller (2) ikke er godkendt i henhold til EU- eller medlemsstatslovgivningen, som den dataansvarlige er underlagt og som også fastsætter passende foranstaltninger til at beskytte den registreredes rettigheder og friheder og legitime interesser, eller (3) ikke er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke.

  Hvis beslutningen (1) er nødvendig for at indgå eller opfylde en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig, eller (2) den er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke, skal VITO AG skal gennemføre passende foranstaltninger til at beskytte den registreredes rettigheder og friheder og legitime interesser, i det mindste retten til at opnå menneskelig indgriben fra den dataansvarliges side, til at give udtryk for sit synspunkt og anfægte afgørelsen.

  Hvis den registrerede ønsker at udøve rettighederne vedrørende automatisk individuel beslutningstagning, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder i VITO AG.

 • i) Ret til at trække samtykke til databeskyttelse tilbage

  Hvert registreret skal have ret tildelt af den europæiske lovgiver til at trække sit samtykke til behandling af hans eller hendes personoplysninger tilbage til enhver tid.

  Hvis den registrerede ønsker at udøve retten til at trække samtykket tilbage, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder i VITO AG.

11. Databeskyttelse for ansøgninger og ansøgningsprocedurer

Den dataansvarlige skal indsamle og behandle ansøgeres personoplysninger med henblik på behandlingen af ​​ansøgningsproceduren. Behandlingen kan også foregå elektronisk. Dette er især tilfældet, hvis en ansøger indsender tilsvarende ansøgningsdokumenter via e-mail eller ved hjælp af en webformular på hjemmesiden til den dataansvarlige. Hvis den dataansvarlige indgår en ansættelseskontrakt med en ansøger, vil de afgivne data blive opbevaret med det formål at behandle ansættelsesforholdet i overensstemmelse med lovkrav. Hvis der ikke indgås en ansættelseskontrakt med ansøgeren af ​​den registeransvarlige, slettes ansøgningsdokumenterne automatisk to måneder efter meddelelsen om afslagsbeslutningen, forudsat at ingen andre legitime interesser hos den registeransvarlige taler imod sletningen. Anden legitim interesse i dette forhold er f.eks. en bevisbyrde i en procedure efter den almindelige ligebehandlingslov (AGG).

12. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Facebook

På denne hjemmeside har controlleren integrerede komponenter fra virksomhedens Facebook. Facebook er et socialt netværk.

Et socialt netværk er et sted for sociale møder på internettet, et onlinefællesskab, som normalt giver brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden og interagere i et virtuelt rum. Et socialt netværk kan tjene som en platform for udveksling af meninger og erfaringer eller gøre det muligt for internetsamfundet at levere personlige eller forretningsrelaterede oplysninger. Facebook tillader sociale netværksbrugere at inkludere oprettelse af private profiler, uploade billeder og netværk gennem venneanmodninger.

Facebooks driftsselskab er Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Hvis en person bor uden for USA eller Canada, er den registeransvarlige Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Ved hvert opkald til en af ​​de individuelle sider på dette internetwebsted, som betjenes af controlleren, og hvori en Facebook-komponent (Facebook-plugins) er integreret, vil webbrowseren på informationsteknologisystemet i den registrerede bliver automatisk bedt om at downloade visning af den tilsvarende Facebook-komponent fra Facebook gennem Facebook-komponenten. En oversigt over alle Facebook-plugins kan findes under https://developers.facebook.com/docs/plugins/. I løbet af denne tekniske procedure bliver Facebook gjort opmærksom på, hvilken specifik underside af vores hjemmeside, der blev besøgt af den registrerede.

Hvis den registrerede er logget ind samtidigt på Facebook, registrerer Facebook ved hvert opkald til vores hjemmeside af den registrerede – og i hele opholdet på vores internetside – hvilken specifik underside af vores internetside blev besøgt af den registrerede. Disse oplysninger indsamles gennem Facebook-komponenten og er knyttet til den registreredes respektive Facebook-konto. Hvis den registrerede klikker på en af ​​Facebook-knapperne integreret i vores hjemmeside, f.eks. den "Synes godt om" knappen, eller hvis den registrerede indsender en kommentar, så matcher Facebook disse oplysninger med den registreredes personlige Facebook-brugerkonto og gemmer de personlige data.

Facebook modtager altid via Facebook-komponenten information om et besøg på vores hjemmeside af den registrerede, når den registrerede er logget ind samtidigt på Facebook i løbet af opkaldet til vores hjemmeside. Dette sker, uanset om den registrerede klikker på Facebook-komponenten eller ej. Hvis en sådan overførsel af information til Facebook ikke er ønskelig for den registrerede, kan vedkommende forhindre dette ved at logge af sin Facebook-konto, før et opkald til vores hjemmeside foretages.

Retningslinjen for databeskyttelse udgivet af Facebook, som er tilgængelig på https://facebook.com/about/privacy/, giver information om Facebooks indsamling, behandling og brug af personlige data. Derudover er det forklaret der, hvilke indstillingsmuligheder Facebook tilbyder for at beskytte den registreredes privatliv. Derudover er forskellige konfigurationsmuligheder gjort tilgængelige for at tillade eliminering af datatransmission til Facebook. Disse applikationer kan bruges af den registrerede til at eliminere en dataoverførsel til Facebook.

13. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

På denne hjemmeside har controlleren integreret komponenten af ​​Google Analytics (med anonymiseringsfunktionen). Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er indsamling, indsamling og analyse af data om adfærd hos besøgende på websteder. En webanalysetjeneste indsamler blandt andet data om den hjemmeside, som en person er kommet fra (den såkaldte referrer), hvilke undersider der blev besøgt, eller hvor ofte og i hvilken varighed en underside blev set. Webanalyse bruges hovedsageligt til optimering af et websted og til at udføre en cost-benefit-analyse af internetannoncering.

Operatøren af ​​Google Analytics-komponenten er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Til webanalyse gennem Google Analytics bruger controlleren applikationen "_gat. _anonymizeIp". Ved hjælp af denne applikation er IP-adressen på den registreredes internetforbindelse forkortet af Google og anonymiseret, når man får adgang til vores websteder fra en medlemsstat i Den Europæiske Union eller en anden kontraherende stat til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere trafikken på vores hjemmeside. Google bruger de indsamlede data og oplysninger, blandt andet til at evaluere brugen af ​​vores hjemmeside og til at levere online rapporter, som viser aktiviteterne på vores hjemmesider, og til at levere andre tjenester vedrørende brugen af ​​vores hjemmeside for os.

Google Analytics placerer en cookie på den registreredes informationsteknologisystem. Definitionen af ​​cookies er forklaret ovenfor. Med indstillingen af ​​cookien er Google i stand til at analysere brugen af ​​vores hjemmeside. Ved hvert opkald til en af ​​de individuelle sider på denne internetside, som drives af den registeransvarlige, og hvori en Google Analytics-komponent er integreret, vil internetbrowseren på den registreredes informationsteknologisystem automatisk sende data via Google Analytics-komponent med henblik på online annoncering og afregning af provision til Google. I løbet af denne tekniske procedure får virksomheden Google kendskab til personlige oplysninger, såsom den registreredes IP-adresse, som blandt andet tjener Google til at forstå oprindelsen af ​​besøgende og klik og efterfølgende oprette provisionsafregninger.< /p>

Cookien bruges til at gemme personlige oplysninger, såsom adgangstidspunktet, det sted, hvorfra adgangen blev foretaget, og hyppigheden af ​​besøg på vores hjemmeside af den registrerede. Med hvert besøg på vores websted vil sådanne personlige data, herunder IP-adressen på internetadgangen, der bruges af den registrerede, blive overført til Google i USA. Disse personlige data opbevares af Google i USA. Google kan videregive disse personlige data indsamlet gennem den tekniske procedure til tredjeparter.

Den registrerede kan, som nævnt ovenfor, til enhver tid forhindre indstilling af cookies via vores hjemmeside ved hjælp af en tilsvarende justering af den anvendte webbrowser og dermed permanent nægte indstilling af cookies. En sådan justering af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google Analytics i at sætte en cookie på den registreredes informationsteknologisystem. Derudover kan cookies, der allerede er i brug af Google Analytics, til enhver tid slettes via en webbrowser eller andre softwareprogrammer.

Derudover har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod en indsamling af data, der er genereret af Google Analytics, som er relateret til brugen af ​​denne hjemmeside, samt Googles behandling af disse data og mulighed for at udelukke enhver sådan. Til dette formål skal den registrerede downloade en browser-add-on under linket https://tools.google.com/dlpage/gaoptout og installere den. Denne browser-add-on fortæller Google Analytics gennem en JavaScript, at data og information om besøg på internetsider ikke må overføres til Google Analytics. Installationen af ​​browsertilføjelserne betragtes som en indsigelse af Google. Hvis den registreredes informationsteknologisystem senere slettes, formateres eller nyinstalleres, skal den registrerede geninstallere browsertilføjelserne for at deaktivere Google Analytics. Hvis browsertilføjelsen blev afinstalleret af den registrerede eller en anden person, der kan henføres til deres kompetenceområde, eller er deaktiveret, er det muligt at udføre geninstallationen eller genaktiveringen af ​​browsertilføjelserne.

Yderligere oplysninger og Googles gældende databeskyttelsesbestemmelser kan hentes under https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/ og under www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics er yderligere forklaret under følgende link https://www.google.com/analytics/.

15. Databeskyttelsesbestemmelser om applikationen og brugen af ​​Instagram

På denne hjemmeside har controlleren integrerede komponenter i tjenesten Instagram. Instagram er en tjeneste, der kan kvalificeres som en audiovisuel platform, som giver brugerne mulighed for at dele fotos og videoer samt formidle sådanne data i andre sociale netværk.

Driftsselskabet for de tjenester, der tilbydes af Instagram, er Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Ved hvert opkald til en af ​​de individuelle sider på denne internetside, som betjenes af den registeransvarlige, og hvorpå der er integreret en Instagram-komponent (Insta-knap), vil internetbrowseren på den registreredes informationsteknologisystem bliver automatisk bedt om at downloade en visning af den tilsvarende Instagram-komponent på Instagram. I løbet af denne tekniske procedure bliver Instagram opmærksom på, hvilken specifik underside på vores hjemmeside, der blev besøgt af den registrerede.

Hvis den registrerede er logget ind samtidigt på Instagram, registrerer Instagram ved hvert opkald til vores hjemmeside af den registrerede – og i hele opholdet på vores internetside – hvilken specifikke underside af vores internetside blev besøgt af den registrerede. Disse oplysninger indsamles gennem Instagram-komponenten og er knyttet til den registreredes respektive Instagram-konto. Hvis den registrerede klikker på en af ​​Instagram-knapperne integreret på vores hjemmeside, så matcher Instagram disse oplysninger med den registreredes personlige Instagram-brugerkonto og gemmer de personlige data.

Instagram modtager via Instagram-komponenten information om, at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, forudsat at den registrerede er logget ind på Instagram på tidspunktet for opkaldet til vores hjemmeside. Dette sker uanset om personen klikker på Instagram-knappen eller ej. Hvis en sådan overførsel af information til Instagram ikke er ønskværdig for den registrerede, så kan vedkommende forhindre dette ved at logge af sin Instagram-konto, før der foretages et opkald til vores hjemmeside.

Yderligere oplysninger og de gældende databeskyttelsesbestemmelser på Instagram kan hentes under https://help.instagram.com/155833707900388 og https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

17. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Twitter

På denne hjemmeside har controlleren integrerede komponenter af Twitter. Twitter er en flersproget, offentligt tilgængelig mikrobloggingtjeneste, hvor brugere kan udgive og sprede såkaldte 'tweets', f.eks. korte beskeder, som er begrænset til 280 tegn. Disse korte beskeder er tilgængelige for alle, inklusive dem, der ikke er logget på Twitter. Tweetsene vises også til såkaldte følgere af den respektive bruger. Følgere er andre Twitter-brugere, der følger en brugers tweets. Desuden giver Twitter dig mulighed for at henvende dig til et bredt publikum via hashtags, links eller retweets.

Twitters driftsselskab er Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Ved hvert opkald til en af ​​de individuelle sider på denne internetside, som styres af den registeransvarlige, og hvorpå der er integreret en Twitter-komponent (Twitter-knap), vil internetbrowseren på den registreredes informationsteknologiske system bliver automatisk bedt om at downloade en visning af den tilsvarende Twitter-komponent af Twitter. Yderligere information om Twitter-knapperne er tilgængelig under https://about.twitter.com/de/resources/buttons. I løbet af denne tekniske procedure får Twitter viden om, hvilken specifik underside på vores hjemmeside, der blev besøgt af den registrerede. Formålet med integrationen af ​​Twitter-komponenten er en retransmission af indholdet af denne hjemmeside for at give vores brugere mulighed for at introducere denne webside til den digitale verden og øge vores besøgstal.

Hvis den registrerede er logget ind samtidigt på Twitter, registrerer Twitter ved hvert opkald til vores hjemmeside fra den registrerede og under hele opholdets varighed på vores internetside, hvilken specifik underside af vores Internetsiden blev besøgt af den registrerede. Disse oplysninger indsamles gennem Twitter-komponenten og er knyttet til den registreredes respektive Twitter-konto. Hvis den registrerede klikker på en af ​​Twitter-knapperne integreret på vores hjemmeside, tildeler Twitter disse oplysninger til den registreredes personlige Twitter-brugerkonto og gemmer de personlige data.

Twitter modtager information via Twitter-komponenten om, at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, forudsat at den registrerede er logget ind på Twitter på tidspunktet for opkaldet til vores hjemmeside. Dette sker uanset om personen klikker på Twitter-komponenten eller ej. Hvis en sådan overførsel af information til Twitter ikke er ønskelig for den registrerede, kan vedkommende forhindre dette ved at logge af deres Twitter-konto, før et opkald til vores hjemmeside foretages.

Twitters gældende databeskyttelsesbestemmelser kan tilgås under https://twitter.com/privacy?lang=en.

Operationsselskabet for YouTube er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskab af Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

Ved hvert opkald til en af ​​de individuelle sider på denne internetside, som drives af den registeransvarlige, og hvor en YouTube-komponent (YouTube-video) er integreret, vil internetbrowseren på den registreredes informationsteknologisystem bliver automatisk bedt om at downloade en visning af den tilsvarende YouTube-komponent. Yderligere information om YouTube kan fås under https://www.youtube.com/yt/about/en/. I løbet af denne tekniske procedure får YouTube og Google viden om, hvilken specifik underside på vores websted, der blev besøgt af den registrerede.

Hvis den registrerede er logget ind på YouTube, genkender YouTube ved hvert opkald til en underside, der indeholder en YouTube-video, hvilken specifik underside på vores websted, der blev besøgt af den registrerede. Disse oplysninger indsamles af YouTube og Google og tildeles den registreredes respektive YouTube-konto.

YouTube og Google vil modtage information via YouTube-komponenten om, at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den registrerede på tidspunktet for opkaldet til vores hjemmeside er logget ind på YouTube; dette sker, uanset om personen klikker på en YouTube-video eller ej. Hvis en sådan overførsel af disse oplysninger til YouTube og Google ikke er ønskelig for den registrerede, kan leveringen forhindres, hvis den registrerede logger af sin egen YouTube-konto, før der foretages et opkald til vores websted.

YouTubes databeskyttelsesbestemmelser, som er tilgængelige på https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/, giver oplysninger om YouTubes og Googles indsamling, behandling og brug af personlige data.

20. Betalingsmetode: Databeskyttelsesbestemmelser om brugen af ​​PayPal som betalingsbehandler

På denne hjemmeside har controlleren integrerede komponenter af PayPal. PayPal er en online betalingstjenesteudbyder. Betalinger behandles via såkaldte PayPal-konti, som repræsenterer virtuelle private eller erhvervskonti. PayPal er også i stand til at behandle virtuelle betalinger via kreditkort, når en bruger ikke har en PayPal-konto. En PayPal-konto administreres via en e-mailadresse, hvorfor der ikke findes klassiske kontonumre. PayPal gør det muligt at udløse onlinebetalinger til tredjeparter eller at modtage betalinger. PayPal accepterer også trustee-funktioner og tilbyder tjenester til køberbeskyttelse.

Det europæiske driftsselskab for PayPal er PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.

Hvis den registrerede vælger "PayPal" som betalingsmulighed i onlineshoppen under bestillingsprocessen, overfører vi automatisk data fra den registrerede til PayPal. Ved at vælge denne betalingsmulighed, accepterer den registrerede overførsel af personlige data, der kræves til betalingsbehandling.

De personlige data, der overføres til PayPal, er normalt fornavn, efternavn, adresse, e-mailadresse, IP-adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller andre data, der er nødvendige for betalingsbehandling. Behandlingen af ​​købskontrakten kræver også sådanne personoplysninger, som er i forbindelse med den respektive ordre.

Transmissionen af ​​data er rettet mod betalingsbehandling og forebyggelse af svindel. Den dataansvarlige vil overføre personlige data til PayPal, især hvis der er givet en legitim interesse i overførslen. De personlige data, der udveksles mellem PayPal og den registeransvarlige til behandlingen af ​​dataene, overføres af PayPal til økonomiske kreditbureauer. Denne transmission er beregnet til identitets- og kreditværdighedskontrol.

PayPal vil om nødvendigt videregive personoplysninger til associerede selskaber og tjenesteudbydere eller underleverandører i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde kontraktlige forpligtelser eller for at data kan behandles i ordren.

Den registrerede har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde samtykke til håndtering af personoplysninger fra PayPal. En tilbagekaldelse har ingen indvirkning på personoplysninger, som skal behandles, bruges eller overføres i overensstemmelse med (kontraktlig) betalingsbehandling.

De gældende databeskyttelsesbestemmelser i PayPal kan hentes under https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

21. Retsgrundlag for behandlingen

Art. 6, stk. 1 litra. en GDPR fungerer som det juridiske grundlag for behandlingsoperationer, som vi indhenter samtykke til til et bestemt behandlingsformål. Hvis behandlingen af ​​personoplysninger er nødvendig for opfyldelsen af ​​en kontrakt, som den registrerede er part i, som det f.eks. er tilfældet, når behandlinger er nødvendige for levering af varer eller for at yde en anden tjenesteydelse, sker behandlingen. baseret på artikel 6, stk. b GDPR. Det samme gælder sådanne behandlinger, som er nødvendige for at udføre prækontraktuelle foranstaltninger, for eksempel i tilfælde af forespørgsler vedrørende vores produkter eller tjenester. Er vores virksomhed underlagt en juridisk forpligtelse, hvorved behandling af personoplysninger er påkrævet, såsom for opfyldelse af skatteforpligtelser, er behandlingen baseret på art. 6, stk. 1 litra. c GDPR. I sjældne tilfælde kan behandling af personoplysninger være nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser. Dette vil for eksempel være tilfældet, hvis en besøgende kom til skade i vores virksomhed, og hans navn, alder, sygesikringsdata eller andre vitale oplysninger skulle videregives til en læge, hospital eller anden tredjepart. Så ville behandlingen være baseret på art. 6, stk. 1 litra. d GDPR. Endelig kunne behandlinger baseres på artikel 6, stk. 1, litra. f GDPR. Dette retsgrundlag anvendes til behandlinger, der ikke er omfattet af nogen af ​​de ovennævnte juridiske grunde, hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til de legitime interesser, der forfølges af vores virksomhed eller af en tredjepart, undtagen hvor sådanne interesser tilsidesættes af interesserne eller den registreredes grundlæggende rettigheder og friheder, som kræver beskyttelse af personoplysninger. Sådanne behandlinger er særligt tilladte, fordi de er blevet specifikt nævnt af den europæiske lovgiver. Han mente, at en legitim interesse kunne antages, hvis den registrerede er klient hos den dataansvarlige (betragtning 47, sætning 2 GDPR).

22. De legitime interesser, der forfølges af den registeransvarlige eller af en tredjepart

Hvis behandlingen af ​​personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. f GDPR er vores legitime interesse at udføre vores forretning til fordel for alle vores medarbejderes og aktionærers velbefindende.

23. Periode, i hvilken personoplysningerne vil blive opbevaret

Kriteriet, der bruges til at bestemme perioden for opbevaring af personoplysninger, er den respektive lovbestemte opbevaringsperiode. Efter udløbet af denne periode slettes de tilsvarende data rutinemæssigt, så længe det ikke længere er nødvendigt for opfyldelse af kontrakten eller igangsættelse af en kontrakt.

24. Levering af personoplysninger som lovbestemt eller kontraktmæssigt krav; Krav, der er nødvendigt for at indgå en kontrakt; Den registreredes forpligtelse til at levere personoplysningerne; mulige konsekvenser af manglende levering af sådanne data

Vi præciserer, at leveringen af ​​personoplysninger delvist er lovpligtig (f.eks. skatteregler) eller også kan følge af kontraktlige bestemmelser (f.eks. oplysninger om kontraktpartneren). Nogle gange kan det være nødvendigt at indgå en kontrakt om, at den registrerede giver os personoplysninger, som efterfølgende skal behandles af os. Den registrerede er for eksempel forpligtet til at give os personoplysninger, når vores virksomhed underskriver en kontrakt med ham eller hende. Manglende udlevering af personoplysningerne ville have den konsekvens, at kontrakten med den registrerede ikke kunne indgås. Inden personoplysninger afgives af den registrerede, skal den registrerede kontakte enhver medarbejder. Medarbejderen afklarer over for den registrerede, om udleveringen af ​​personoplysningerne er påkrævet ved lov eller kontrakt eller er nødvendig for indgåelse af kontrakten, om der er pligt til at udlevere personoplysningerne og konsekvenserne af manglende udlevering af personoplysningerne. data.

25. Eksistensen af ​​automatiseret beslutningstagning

Som en ansvarlig virksomhed bruger vi ikke automatisk beslutningstagning eller profilering.


Get in touch

Hvis du har spørgsmål, feedback eller ideer du gerne vil dele, så send os en besked eller ring til os:

+45 25250622

VITO DK ApS
Jens Grands Vej 5 1.th

3650 Ølstykke

 

#vitofilter